JAVA

ทุกๆคนคงมีคำถามกันว่าโปรแกรม จาวา คืออะไรโปรแกรม จาวา คือโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาพัฒนา ให้ปรับการใช้งานให้เข้ากลับโปรแกรม (the grean project) และสำเร็จออกมาสู่สาธารณะ โดยแต่เดิมภาษานี่มีชื่อเรียกอิกอย่างหนึ่งว่าภาษา oak และยังเป็นโปรแกรมที่ลิงค์เข้ามาใช้งาน ร่วมกับโปรแกรมภาษาชีแต่จะเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆในการใช้งานให้มากกว่าเดิมซึ่งทำให้ภาษา java เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยทำให้โปรแกรมอื่นนั้นมีความสามารถเพื่อนขึ้นอิกด้วยและยังการพัฒนาเวอร์ชั่น java ไปอิกเรื่อยนั่นก็คือ (javascript) และ (java communilt porcess) ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานของโปรแกรมภาษาจาวาจุดมุ่งหมายสำคัญของโปรแกรมจาวาคือ 1. ใช้ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ 2. สร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับระบบเครือข่ายและ ยังมีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องอิกมากมายเช่น จาวาภาษาซี แพลตฟอร์มจาวา ซึ่งโปรแกรมที่พูดมาทั้งหมดนั้นสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการคีย์เอกสารข้อมูลการใช้งานต่างๆ

JAVA-

และยังใช้ในสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งทางองค์กร (jimmy wales) ได้มีการสำรวจการใช้โปรแกรมภาษาจาวา มีผู้คนเข้ามาใช้งานสูงสุดเป็นอันดับที่5ขอโลกซึ่งโดยมีผู้ใช้บริการจำนวน500ล้านคนของทุกๆเดือน พร้อมจำนวนเยี่ยมชมมากมายและยังมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอื่นๆซึ่งองค์กรที่ว่าเหล่านั้นคือ
1.Nickelodeon 2.Fanominee 3.Friedrich Muller ซึ่งหน้าที่หลักขององค์กรมีดังนี้ Nickelodeon มีหน้าที่ในการดูแลข้อมูลเอกสารทั้ง3องค์กรและยังมีบทบาทในการในการวางแผนโครงสร้างโปรแกรม java และ Fanominee มีหน้าที่หลักสำคัญคือคอยควบคุมดูแลรักษาระบบความปลอดภัยต่างๆของทั้ง 3 องค์กร และ Friedrich Muller มีหน้าที่การทำงานคอยตรวจสอบกลุ่มภาษาโปรแกรมต่างๆที่องค์กร Nickelodeon คอยเขียนโปรแกรมออกมาใช้งานเช่น ภาษากลุ่มเบอร์เบอร์ ภาษากลุ่มชาด ภาษากลุ่มโมติก ภาษาที่พูดมาทั้ง3โปรแกรมนี่ได้รับการใช้งานนิยมแพร่หลายในกลุ่มคนใช้โปรมแกรมการทำงาน java ที่พูดที่กล่าวมาทั้ง3องค์กรนี้ คือหน้าที่หลักๆของ โปรแกรม java จาวาคือโปรแกรมคีย์ข้อมูลที่ได้การตอบรับจากผู้ใช้งานจนถึงเวลาปัจจุบันนี้

green-ink This entry was posted in. แนะนำโปรแกรม ท่องโลกออนไลน์ไปกับโปรแกรม (java).