Illustrator โปรแกรมคู่บุญของนักออกแบบ

Illustrator

หากใครที่ชื่นชอบในการออกแบบกราฟิก หรือออกแบบต่างๆ บนคอมพิวเตอร์แน่นอนว่าต้องเคยจับเจ้าโปรแกรม Illustrator กันอยู่แล้ว เพราะเจ้าโปรแกรมตัวนี้ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่นักออกแบบทุกคน ต้องใช้งานเป็นและต้องพึ่งพาไปอีกนาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออกวาดรูปหรือออกแบบโปสเตอร์ต่างๆ เจ้า Illustrator สามารถทำได้ทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้น Illustrator จะถูกใช้งานในเรื่องของการออกแบบรูปกราฟิกเสียมากกว่า โดยเฉพาะลวดลายลงบนเสื้อ หรือบนผลิตภัณฑ์, สร้างโปสเตอร์สวยๆ ไปจนถึงออกแบบสัญลักษณ์และโลโก้ต่างๆ โดยจุดเด่นของเจ้าโปรแกรมนี้ก็คือ ในเรื่องของลายเส้น ซึ่ง Illustrator มีจุดเด่นในด้านนี้มานานมากแล้ว เพราะลายเส้นที่ถูกสั่งพิมพ์ออกมาจะมีความคมชัดอย่างมาก อีกทั้งความโดนเด่นอีกอย่างหนึ่งของโปรแกรมตัวนี้ก็คืองานสั่งพิมพ์ที่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผิดกับโปรแกรมออกแบบตัวอื่นๆ ที่ไม่มีความคมชัดในงานสั่งพิมพ์

Illustrator-

ดังนั้นหากต้องการออกแบบงานที่ออกแบบแล้วต้องการพิมพ์ออกมา Illustrator ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีและยอดเยี่ยมอย่างที่สุด ทำให้เหล่านักดีไซด์หรือนักออกแบบทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้การใช้งานเจ้าโปรแกรมตัวนี้ และต้องใช้งานได้อย่างคล่องแคล้ว เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ในเวลาอันรวดเร็วได้อย่างมาก โดยทั่วไปแล้ว Illustrator จะมีอุปกรณ์เสริมเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและให้งานออกมาดีมากมาย เช่น ปากกาคอมพิวเตอร์ ที่จะช่วยให้เหล่านักออกแบบสามารถมีความคล่องตัวสูงในเรื่องลายเส้น
ดังนั้นอย่างที่ทราบกันว่าจุดประสงค์หลักของโปรแกรมจะเป็นในเรื่องการวาดลายเส้น และออกแบบภาพของเราให้มีเอกลักษณ์ และหากเรานำไปใช้ผิดจุดประสงค์อย่างเช่นนำไปปรับแต่งรูปภาพ อย่าง ภาพถ่าย หรือภาพวาด ก็จะไม่มีประสิทธิภาพมากพอหากเทียบกับโปรแกรมอื่นๆ อาทิเช่น Photoshop เป็นต้น หรือเราต้องการสร้างภาพเคลื่อนไหวก็ควรไปใช้ โปรแกรม Maya เสียจะดีกว่า เพราะไม่ว่าโปรแกรมอะไรมันก็มีขีดจำกัดและด้านเฉพาะของตัวมันเอง ดังนั้นนักออกแบบทุกคนสมควรจะเรียนรู้ในการใช้งานให้หลากหลายโปรแกรมจะดีที่สุด